JESUSFORYOU

Ježíš prochází celou zemí, aby tě našel a zachránil.

2022

V tomto roce tepe v naších žilách nová vize a částečná proměna činnosti.

Tak, jak již dlouho působíme v evangelizačním poli České republiky, cítíme touhu pomoci každému evangelistovi (i Božímu služebníkovi v jiných oblastech služby). Toužíme po vzájemné pomoci služebníků Božích v České republice. Proto chceme udělat zázemí, respektive platformu, kde by každý mohl sdílet svoje akce.

Ve virtuálním světě chceme poskytnout každému možnost sdílet se s ostatními přes Zoom.

Oba tyto směry pomoci a jednoty mezi služebníky podléhají specifikaci téhle vize, která je podrobena sjednocení se na srdci, ne na ekumeně. Více je uvedené v sekci O Nás.

Zázemí na Zoomu – místnost pro setkávání a tím pádem i budování, růst a domluvu mezi sebou. Je důležité růst, směrovat se a budovat jednotu v tomto čase? Napříč kilometrům je to možné jedině přes internet. A tak vzniká místo pro pravidelné scházení křesťanů, přátel, evangelistů.

Vzájemné sdílení pořádaných akcí přes web a aplikaci EVANGELIZACE – každý je vítán sdílet to, co tvoří, a ostatní jsou zvaní, aby se podíleli. My jsme prostředkem jak být jedno a ve vzájemném respektu.

Vlastní evangelizace vznikají skrze rozdílné služebníky, podporujeme spolupráci, účastníme se akcí ostatních a pořádáme vlastní akce. Více na listu Evangelizace a Akce, který je pravidelně aktualizován.

Evangelizační kurz – je tu prostor, jak sdílet své zkušenosti, cesta, jak růst a podílet se na větších akcích. Jedná se o on-line kurz s praktickou částí ve městech ČR. Do kurzu je možné se přihlásit přes formulář ZDE.

Kanál YOUTUBE – Záznam přednášek, svědectví, výuky od různých osobností ČR a SR.

Spolupráce s ostatními organizacemi a služebníky – účast při koncertech a velkých evangelizačních akcích. Vzniká také projekt Heart For Yeshua a evangelizační činnost po celém světě. Je to ale vše v plenkách. Kromě virtuálních evangelizací, které jedou naplno s velkou sledovaností a zpětnou reakcí. Chvála Pánu!

Způsob vedení – Průlomový rok pro vedení a jednotu s Duchem svatým. Řízeni Jím chceme dosáhnout toho, co Bůh zamýšlí. Došlo k posílení týmu, změnám a společnému vykročení do dalších let.

Na tomto místě chceme poděkovat všem, co se na činnosti JESUSFORYOU podíleli od počátku činnosti až doposud. Velmi si vážíme společných kroků!

Jak začít, pomoc v osobním růstu a posílení na cestě za Bohem ⇒ karta Online Setkání

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookies nutných k správné funkčnosti webu, analytických, které zjišťují návštěvnost, a souborů cookies třetích stran (Stránky obsahují doplňky jiných webů, které mohou mít své specifické cookies, které se vás používáním našeho webu týkají. Tyto cookies naleznete na jejich stránkách).
Přijmout
Odmítnout