Informace pro nově obrácené


– Zajímá Vás osoba živého Boha? Chcete se jí přiblížit a být s ní v souladu?

– Máte touhu změnit svůj život, ale připadá Vám jakoby Vás něco pořád stahovalo zpátky?

– Chcete být šťastni, žít v radosti a přebývat s dobrou náladou i v tíživých situacích?

Potom právě pro Vás jsou vhodná tato pravidelná internetová setkání.  

Biblická setkání online přes Skype

SKYPE SETKÁNÍ – každý čtvrtek v době od 19:30 do 21:30.

PROGRAM
sdílení, modlitby, svědectví, uctívání, čtení z písma a rozbor, zodpovídání otázek a řešení problémů

PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ – čtvrtky od 19:30
Připojit se může každý, kdo má zájem – ideálně hned od začátku, ale taky se můžete připojit později do 21:00 (v tom případě mne akorát předem kontaktujte na jeden z kontaktů níže).

skype:  vitaduda87
email:  vduda@seznam.cz

mob.:  +420 721 094 067


Bible Jan 1. kapitola, verš 1-18
Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh.
To bylo na počátku u Boha.  
Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest.
V něm byl život a život byl světlo lidí.  
To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.
Od Boha byl poslán člověk, jménem Jan.  
Ten přišel proto, aby vydal svědectví o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho.  
Jan sám nebyl tím světlem, ale přišel, aby o tom světle vydal svědectví.
Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka; to přicházelo do světa.   Na světě byl, svět skrze něj povstal, ale svět ho nepoznal.
Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali.  
Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.
Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž narodili se z Boha.  
A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.
Jan o něm vydával svědectví a volal: „To je ten, o němž jsem řekl: Přichází za mnou, ale je větší, protože tu byl dříve než já.“  
Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni milostí za milostí.
Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista.
Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v náručí Otcově, nám o něm řekl.

Jedním z nejúžasnějších Biblických důkazů
jsou archeologické nálezy Rona Wyatta.

Biblické archeologické noviny

Nález Sodomy a Gomory, dnes popelných měst plných sirných kuliček, nález místa přechodu přes Rudé moře v Akabském zálivu, kde byly nalezeny zbytky egyptských kol z kočárů a dalších pozůstatků, také hory Sinaj, Noemovy Archy, a dalších.

 

 

 

 


 

Církve

 

 

České křesťanské církve  – zde najdete všechny církve v Čechách, nezahrnuje neregistrované církve.

 


 

Evanjelium podle Matúša 1

Evanjelium podle Matúša 2