Informace pro nově obrácené


– Zajímá Vás osoba živého Boha? Chcete se jí přiblížit a být s ní v souladu?

– Máte touhu změnit svůj život, ale připadá Vám jakoby Vás něco pořád stahovalo zpátky?

– Chcete být šťastni, žít v radosti a přebývat s dobrou náladou i v tíživých situacích?

Potom právě pro Vás jsou vhodná tato pravidelná internetová setkání.  

Biblická setkání online přes Skype

SKYPE SETKÁNÍ – každý čtvrtek v době od 19:30 do 21:30.

PROGRAM
sdílení, modlitby, svědectví, uctívání, čtení z písma a rozbor, zodpovídání otázek a řešení problémů

PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ – čtvrtky od 19:30
Připojit se může každý, kdo má zájem – ideálně hned od začátku, ale taky se můžete připojit později do 21:00 (v tom případě mne akorát předem kontaktujte na jeden z kontaktů níže).

skype:  vitaduda87
email:  vduda@seznam.cz

mob.:  +420 721 094 067


Bible Jan 1. kapitola, verš 1-18
Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh.
To bylo na počátku u Boha.  
Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest.
V něm byl život a život byl světlo lidí.  
To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.
Od Boha byl poslán člověk, jménem Jan.  
Ten přišel proto, aby vydal svědectví o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho.  
Jan sám nebyl tím světlem, ale přišel, aby o tom světle vydal svědectví.
Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka; to přicházelo do světa.   Na světě byl, svět skrze něj povstal, ale svět ho nepoznal.
Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali.  
Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.
Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž narodili se z Boha.  
A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.
Jan o něm vydával svědectví a volal: „To je ten, o němž jsem řekl: Přichází za mnou, ale je větší, protože tu byl dříve než já.“  
Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni milostí za milostí.
Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista.
Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v náručí Otcově, nám o něm řekl.

Jedním z nejúžasnějších Biblických důkazů
jsou archeologické nálezy Rona Wyatta.

Biblické archeologické noviny

Nález Sodomy a Gomory, dnes popelných měst plných sirných kuliček, nález místa přechodu přes Rudé moře v Akabském zálivu, kde byly nalezeny zbytky egyptských kol z kočárů a dalších pozůstatků, také hory Sinaj, Noemovy Archy, a dalších.

 

 

 

 


 

Církve

Společenství křesťanů Kunvald 

Mozaika Hradec Králové

Lavina Hradec Králové

Kralické společenství křesťanů

Slovo života Pardubice

Slovo života – celá ČR

Církev bratrská Vysoké Mýto 

Bratrská jednota baptistů Vysoké Mýto 

Mozaika Dobruška

Církev bratrská Česká Třebová, Lanškroun, Ústí nad Orlicí

Bratrská jednota baptistů Praha 6

Spolek křesťanské pomoci, Bučovice (Brno)

Společenství na Cestě, Apoštolská církev, sbor Olomouc 2

Baptisté Olomouc

Církev bratrská Olomouc

Mana Apoštolská církev Strakonice 

Křesťanské společenství Jeseník

Nová naděje Jeseník

Apoštolská církev Zábřeh na Moravě

Apoštolská církev Trutnov

Apoštolská církev Čáslav

Církev bratrská Třinec Lyžbice

Apoštolská církev Praha

Křesťanský sbor Karlovy Vary

 

České křesťanské církve  – zde najdete všechny církve v Čechách, nezahrnuje neregistrované církve.