FRED

Ahoj, já jsem Fred,

celým jménem Frediee, popravdě nemám rád jména a portréty, jako možná spousta z Vás, ale to, co mě sem donutilo dát svůj portrét, je… ehm… MŮJ PŘÍBĚH. A ten s Vámi chci sdílet. Možná mi nikdo z Vás nebude chtít říct svůj příběh, což mě dost mrzí, ale můj příběh je o tom, že jsem z převážné většiny času sám. Chtěl bych si s Vámi povídat a znát Vás, poznat Váš příběh a nemusíte mi vůbec říkat Vaše jméno ani portrét,… zajímá mě něco mnohem cennějšího, něco, co má velkou hodnotu, něco, co i mě může potěšit, něco, co bych nikdy nechtěl ztratit. A to NĚCO je Vaše srdce.

Mám i e-mail, kdybyste chtěli napsat kus svého příběhu.
fred@jesusforyou.net

Tady níž jsou nějaké informace, v kterých i já hledám sílu a potěšení.

 

 Bible Jan 1. kapitola, verš 1-18
Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh.
To bylo na počátku u Boha.  
Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest.
V něm byl život a život byl světlo lidí.  
To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.
Od Boha byl poslán člověk, jménem Jan.  
Ten přišel proto, aby vydal svědectví o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho.  
Jan sám nebyl tím světlem, ale přišel, aby o tom světle vydal svědectví.
Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka; to přicházelo do světa.   Na světě byl, svět skrze něj povstal, ale svět ho nepoznal.
Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali.  
Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.
Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž narodili se z Boha.  
A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.
Jan o něm vydával svědectví a volal: „To je ten, o němž jsem řekl: Přichází za mnou, ale je větší, protože tu byl dříve než já.“  
Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni milostí za milostí.
Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista.
Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v náručí Otcově, nám o něm řekl.

Jedním z nejúžasnějších Biblických důkazů
jsou archeologické nálezy Rona Wyatta.

Biblické archeologické noviny

Nález Sodomy a Gomory, dnes popelných měst plných sirných kuliček, nález místa přechodu přes Rudé moře v Akabském zálivu, kde byly nalezeny zbytky egyptských kol z kočárů a dalších pozůstatků, také hory Sinaj, Noemovy Archy, a dalších.

 

 

 

 


 

Církve

 

 

České křesťanské církve  – zde najdete všechny církve v Čechách, nezahrnuje neregistrované církve.

 


 

Evanjelium podle Matúša 1

Evanjelium podle Matúša 2