2017 Česko/Czech

Ti, kteří toužili, vyšli do ulic, aby těm, kteří netuší o možné záchraně v Kristu, předali evangelium. Každý, kdo vyšel, cítil důležitost záchrany druhých, radost ze společné práce na vinici Pána Ježíše Krista a jeho vděčnost nad tím, co děláme.

Evangelizační akce JESUSFORYOU:

  • 2015 Osobní evangelizace, první spolupráce s nejbližšími církvemi, účast při Global Outrich Day,
  • 2016 Osobní evangelizace, zasažení nejbližšího okolí evangeliem, spolupráce s církvemi na území pardubického kraje
  • 2017 Účast na Awakening Europe Prague; Evangelizační akce v úzké spolupráci s církvemi, které se zapojily do evangelizací na území ČR a SR
  • 2018 Evangelizační akce na území ČR, SR a PL
  • 2019 Celoplošné evangelizační akce pro chudé, plakatJFY2

Chtěla bych moc poděkovat všem, kteří se zapojili do společného díla ke spáse, uzdravení, osvobození a potěšení druhých, a společně tak vystínovali tvář Pána pánů a Krále králu do současných dní, a tak přispěli do příběhu Boha se svým lidem. Aja

Toto dílo dále pokračuje…