2017 Česko/Czech

V tomto roce jsme jako evangelizační skupina zkontaktovali velkou většinu tuzemských církví bez rozdílu denominace a mohli tak posloužit více než jednou tuctu zájemců o evangelizační pomoc. Celý rok jsme tedy objížděli jejich domovská města a snažili se bratřím pomoct vyjít. Také jsme se mohli zúčastnit velké evangelizační akce v Praze, kde jsme působili jako vedoucí evangelistů.

This year, as an evangelistic group, we contacted a large majority of domestic churches without denomination difference and could serve more than one dozen churches. We spent all our year running around their home towns and trying to help the brothers come out. We also took part in a great evangelization event in Prague, where we acted as a chief evangelist.

              

   


   


Chvála Pánu! / Praise to God!