2018 Polsko/Poland

 

Srpen/August
Sarbinowo

Toto město se dotklo mého srdce kvůli velkému počtu nemocných. Leží na samém severu Polska, a je v něm několik ústavů pro psychicky i fyzicky choré. Dojeli jsme sem na tři dny a modlili se za nemocné. Ačkoliv je Polsko křesťanskou zemí, je zde mnoho svázaných duší. Je velká potřeba, aby se zde otevřela pomoc chorým, kteří sem dojíždějí na ozdravné pobyty. „Naše průkopnické tři dny to odstartovaly.“ věříme.

This city has touched my heart because of the large number of sick people there. It lies in the very north of Poland and has several institutes for both physically and mentally ill. We got here for three days and prayed for the sick. Although Poland is a Christian country, there are many non-free souls. There is a great need for help here to help the sick who come here for stays. „Our pioneering three days have started it.“ we believe.


Chvála Pánu! / Praise to God!