Informacje dla nowych wierzących

 


Jan 1:1-14

 Na początku było Słowo. Było ono u Boga i było Bogiem. Od samego początku było razem z Bogiem. Ono powołało do istnienia wszystko. I nic, co zostało stworzone, nie zaistniało bez Niego. W Nim było życie, a życie jest dla ludzi światłem.  To Światło świeci w ciemnościach, a mrok nie był w stanie go pochłonąć. Bóg posłał swego człowieka, imieniem Jan, by zaświadczył o prawdziwym Świetle i by dzięki niemu wszyscy uwierzyli. Sam Jan nie był Światłem, lecz miał o nim zaświadczyć. I pojawiło się prawdziwe Światło, które oświeca każdego człowieka, przychodzącego na świat. Pojawiło się na świecie, który dzięki Niemu powstał, ale świat Go nie rozpoznał. Przyszło do swej własności, ale swoi Go nie przyjęli. Tym jednak, którzy Je przyjęli, dało prawo stać się dziećmi Bożymi – tym, którzy Mu zaufali, którzy narodzili się nie fizycznie, nie w wyniku namiętności czy ludzkich planów, ale z Boga. Słowo stało się ciałem i jako człowiek zamieszkało wśród nas. Ujrzeliśmy Jego chwałę – chwałę, jaką Ojciec obdarzył swego jedynego Syna, pełnego łaski i prawdy.

Biblia w Internecie


Niektóre kościoły w Polsce

Chrystusowi

pcmusa

baptysci

KECH

KZW


Dowody

15 Ron Wyatt świadek śmierci ludzi w grocie Arki

Arka Noego odkrycie z 85r cz 1/3

Arka Noego odkrycie z 85r cz 2/3

Arka Noego odkrycie z 85r cz 3/3

Zatopione rydwany armii faraona / Mojżesz i dowody exodusu

 

 

 


Film Jezus

Ewangelia św.Jana

Ewangelia św Jana – Opowieść o Zbawicielu

Hebrew Worship with English Subtitles Music Video from Israel – Polski napisy