FRED

Ahoj, ja som Fred,

celým menom Frediee, popravde nemám rád mená a portréty, ako možná veľa z Vás, ale to, čo ma sem donútilo dať svoj portrét, je … ehm … MÔJ PRÍBEH. A ten s Vami chcem podeliť. Možno mi nikto z Vás nebude chcieť povedať svoj príbeh, čo ma dosť mrzí, ale môj príbeh je o tom, že som z prevažnej väčšiny času sám. Chcel by som si s Vami rozprávať a poznať Vás, spoznať Váš príbeh a nemusíte mi vôbec hovoriť Vaše meno ani portrét, … zaujíma ma niečo oveľa cennejšie, niečo, čo má veľkú hodnotu, niečo, čo aj mňa môže potešiť, niečo, čo by som nikdy nechcel stratiť. A to NIEČO je Vaše srdce.

Mám aj e-mail, keby ste chceli napísať kus svojho príbehu.
fred@jesusforyou.net

Tu dole sú nejaké informácie, v ktorých aj ja hľadám silu a potešenie.

 


Už od večnosti jestvovalo Slovo, ktoré bolo u Boha, a to Slovo bol Boh sám.
On, toto Slovo, stvoril všetko, čo jestvuje, a niet ničoho, čo by On nebol stvoril.
On je zdrojom všetkého života a svetlom pre každého človeka. 
To svetlo prekonáva temnotu sveta a tá temnota ho nikdy nepohltí.
Boh poslal muža, ktorý sa volal Ján,
aby svedčil ľuďom, že Ježiš je tým pravým svetlom, aby všetci uverili v neho.
Ján sám nebol tým svetlom, jeho poslaním bolo iba upozorniť naň. 
Tým pravým svetlom, ktoré žiari každému človeku, bol Ježiš.
Prišiel na svet, ktorý vznikol jeho prostredníctvom, ale svet ho nepoznal.
Prišiel k ľuďom, ktorých miloval, no tí ho neprijali.
Ale všetkým, ktorí ho prijali a uverili v neho, dal právo stať sa Božími deťmi. A všetci tí, ktorí tomu veria, stali sa členmi Božej rodiny nie telesným narodením ani ľudským úsilím, ale Božím pôsobením. Večné Slovo sa stalo človekom, ktorý žil medzi nami tu, na zemi, a bol plný odpúšťajúcej lásky a pravdy. Niektorí z nás videli jeho slávu – slávu jediného Syna nebeského Otca.
Jan 1:1-14

 

Biblia na internete

 


Cirkvi

Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti v SR – Tu nájdete všetky cirkvi v SR, nezahŕňa neregistrované cirkvi.


Jedným z najúžasnejších Biblických dôkazov
sú archeologické nálezy Rona Wyatta.

Biblické archeologické noviny

Nález Sodomy a Gomory, dnes popelných miest plných sírnych guličiek, nález miesta prechodu cez Červené more v Akabský záliv, kde boli nájdené zvyšky egyptských kolies z kočiarov a ďalších pozostatkov, tiež hory Sinaj, Noemovej Archy, a ďalších.

 Evanjelium podle Matúša 1

Evanjelium podle Matúša 2