Akcie

 

 

Díky Pánovi, který si evangelizační činnost vzbudil v této krásné zemi, jsme byli jedním tělem, vyslanci k záchraně druhým a sobě navzájem tolik blízkými bratry a sestrami na území Oravy a Liptova. To, co jsme tam pro Pána společně mohli vykonat, je jedno z nejkrásnějších děl našeho života. Věřím, že se nám podařilo lidem ukázat na Pána Ježíše Krista, když jsme bojovali za ztracené, modlili se za choré a neúnavně kázali Boží slovo. Ne málo tváří se nad otázkou věčného života zamyslelo a začalo tak svou novou cestu v hledání Golgotského Vítěze Ježíše Krista.
Kolik vděčnosti a vzájemné lásky, opravdovosti vztahu mezi námi a uvědomění si kolik pro nás bratři a sestry znamenají, nám tak Pán připravil, se jen těžko dá vyjádřit. Toto je život v plnosti, pokud se spojíme ve společném díle pro našeho Pána, který upřímně touží po záchraně tonoucích. Jeho zájem šel cítit na každém kroku, stejně tak jako jeho neochvějné vedení. Je to ono úžasné Boží království na zemi. S upřímným díky Ája