Akcie


Akcie JESUSFORYOUsk 2018

  

Evanjelizačné akcie prebehli v júli a bola živým svedectvom zjednotenie cirkví na spoločnom diele.
Trvala týždeň a zasiahla tak mesta Ružomberok, Liptovský Hrádok a Dolný Kubin. Do akcie sa zapojilo celkom 7 cirkví. Bola druhou akciou na Slovenskom.

Vedľa služby ľuďom evanjeliom a pomoci potrebným sme pri tejto akcii zažili osobné formovanie a osobné rasty, mnoho sme si mohli uvedomiť a byť si jeden druhému pomocou. Zdieľanie sa medzi sebou malo veľký význam budovania tela Kristovho.

V každom meste bolo rozdielne evanjelizovať, pretože ide cítiť duchovné atmosféra každého územia. Tam, kde už evanjelium zasvietilo skôr, sme mohli zachádzať viac do hĺbky, ale tam, kde je Kristova správa veľmi vzdialená sme sa snažili zasiahnuť celoplošne tých, ktorí ešte nedošli prvej správe o Ježišovi.

Popri evanjelizačnej činnosti a formovanie nás všetkých sme tiež svedčili v cirkvách a snažili sa byť povzbudením k evanjelizačnej činnosti. Veríme, že cirkvi o ľudí okolo seba budú starať horlivejšie.

Veľmi veľkou otázkou srdcia sú chudobnej oblasti, kde sme evanjelium kázali húfom ľudí, a každý z nich bol lačný po Božom slove. Navždy zostala v našich srdciach a budeme sa pre nich snažiť veľa urobiť aj v budúcnosti.

Veľkým miestom v tomto evanjelizačnom ťažení malo aj verejné kázanie na rušných miestach miest, kde sme sa takto snažili zasiahnuť väčšie množstvo okoloidúcich. Osobné evanjelizácie, modlitby a priame zásahy do životov jedincov mali tiež svoje miesto.

Každý z nás odchádzal iný a s väčšou skúseností, viac odovzdaný Pánovi a zameraný iba na Neho.

 

  

  

 

  

 

Díky Pánovi, který si evangelizační činnost vzbudil v této krásné zemi, jsme byli jedním tělem, vyslanci k záchraně druhým a sobě navzájem tolik blízkými bratry a sestrami na území Oravy a Liptova. To, co jsme tam pro Pána společně mohli vykonat, je jedno z nejkrásnějších děl našeho života. Věřím, že se nám podařilo lidem ukázat na Pána Ježíše Krista, když jsme bojovali za ztracené, modlili se za choré a neúnavně kázali Boží slovo. Ne málo tváří se nad otázkou věčného života zamyslelo a začalo tak svou novou cestu v hledání Golgotského Vítěze Ježíše Krista. Kolik vděčnosti a vzájemné lásky, opravdovosti vztahu mezi námi a uvědomění si kolik pro nás bratři a sestry znamenají, nám tak Pán připravil, se jen těžko dá vyjádřit. Toto je život v plnosti, pokud se spojíme ve společném díle pro našeho Pána, který upřímně touží po záchraně tonoucích. Jeho zájem šel cítit na každém kroku, stejně tak jako jeho neochvějné vedení. Je to ono úžasné Boží království na zemi. S upřímným díky Ája


Akcie JESUSFORYOUsk 2017 viac tu