ŽAMBERK

Žamberk je městem, kde naše evangelizační činnost začala a pokračuje.
Ať už se Vám to zdá jakkoliv nemožné, v tomto městě existuje zdravé jádro víry, nedaleko Kunvaldu, odkud vycházeli nejsilnější evangelisté do celého světa. Je to kolébka Bohemian´s Brothers.

Společenství křesťanů Kunvald se po několik let scházelo přímo v místě tamních Českých Bratří, ačkoliv většina z nich jsou Žamberáci. Po té se toto zdravé jádro víry přesunulo do Žamberka.

Chceme, aby se vše přemáhající pravda, pravda, která vítězí, dostala ke všem, kdo jí hledají.

Toto setkávání věřících lidí je přístupné veřejnosti, více na skk.webnode.cz

Těmto lidem jsme vděčni za podporu evangelizační iniciativy v nás.

Hloubku Ježíšova záměru ve spojení s tímto místem a tím, co v nás po léta budoval, může každý z nás pouze vytušit uvnitř vlastního srdce, stejně tak jako hloubka Jeho očí je totiž nevystižitelná.