2017 Slovensko/Slovakia

Říjen/October
Liptovský Hrádok, Ružomberok

 

Tato dvě města nás pustila do svých hlubin velmi intenzivně, přečtěte si svědectví z této akce, které naleznete

These two cities have let us into their depths very intensely, read the testimony from this event you find

na https://slovensko247.wordpress.com/


Chvála Pánu! / Praise to God!