2019 Slovensko/Slovakia

Probíhají osobní evangelizace při menších i větších skupinách evangelistů. 

Personal evangelism takes place in smaller and larger groups of evangelists.


Ze zkušeností z minulého roku víme o velkém nedostatku Božího slova v romských oblastech, proto tento rok chceme na místa chudoby dovést 1000 ks Božího slova, na které v současné době vše připravujeme.

From the experience of last year, we know of the great lack of God’s word in Roma areas, so this year we want to bring to the places of poverty 1000 Words of God, on which we are currently preparing everything now.


Potravinové balíčky míří i na Slovensko.

Food Packages also go to Slovakia. (Evangelization with food help).

 

 

 

 

 


Napsali o nás / They wrote about us

Jesusforyou pořádá evangelizaci na pomoc chudým

 


Chvála Pánu! / Praise to God!