Česko500 ks potravinových balíčků bylo rozdáno chudým, bezdomovcům a nuzným.


Pokračuje evangelizační akce – Propisky do škol.


Pokračují evangelizace ve městech.

Modlitební tým skupiny Timothy