JESUSFORYOU

Ježíš prochází celou zemí, aby tě našel a zachránil.

Česko

[metaslider id=4258]


Probíhá mnoho osobních evangelizací, v kterých si navzájem pomáháme. Roste počet evangelistů a svědectví.Hlavní zaměření JESUSFORYOU je na chudé, bezdomovce a nuzné, kterým neseme evangelium spolu s hmotnou pomocí ve formě potravinových balíčků a oblečení. Akce je široce známa církvím, evangelistům i jedincům, kteří chtějí pomoct. Je připraveno na tuto akci pro Českou republiku 1000 ks potravinových balíčků. Plán je roznést je po největších městech, do vyčerpání zásob.


JESUSFORYOU prošlo Českou republikou, aby kázalo evangelium každému bez rozdílu barvy pleti, charakteru, nebo věku. Bylo zde mnoho chudých a lidí v nouzi. V roce 2008 jsme udělali první evangelizaci pro chudé. Tenkrát jsme rozdali 100 kusů potravinových balíčků spolu s evangeliem za jeden den ve třech. Začali jsem v Praze a pokračovali v Brně a Olomouci.
Tento rok jsme připravili 1000 balíčků. Je 19.ledna, míříme do Prahy, teplota klesla na -10°C. Přišlo mnoho evangelistů, kteří se vydávají do ulic Prahy.
Co bylo hlavní myšlenkou vzniku této akce? Jednoho dne jsem připravovala svačinu pro své 2 kluky a dala otázku sama sobě: „Byla bych schopná udělat takovou svačinku i pro děti Boží, které hladovějí? Věděla jsem, že Bůh má po světě mnoho dětí a Jeho přáním je zaopatřit je. Ve skutečnosti chudí jsou děti nás všech. Jsou to Lazarové, o něž nejevíme žádný zájem. Věděla jsem, že je mnoho aktivit v České republice na pomoc těmto lidem, ale nevěděla jsem, zda jim je kázáno evangelium. Pravděpodobně nemají dost vitamínů a energie, aby přečkali mrazy. Vím, že nemohou zůstávat ve veřejných budovách a nedostávají mnoho lásky. Jednoduše potřebují přežít. A já jim chci pomoci jako mým dětem.
Pán otevřel dveře do ubytoven, charit a center pro bezdomovce a k lidem přímo na ulici, a tak pokračujeme v šíření evangelia společně s hmotnou pomocí.


Martin, 29.4.2019
Dnes 4 bezdomovci z evangelizace přišli do církve. Pro 2 už mám přišlíbenou práci a ubytovnu. Chvála Pánu!Jak začít, pomoc v osobním růstu a posílení na cestě za Bohem ⇒ karta Online Setkání

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookies nutných k správné funkčnosti webu, analytických, které zjišťují návštěvnost, a souborů cookies třetích stran (Stránky obsahují doplňky jiných webů, které mohou mít své specifické cookies, které se vás používáním našeho webu týkají. Tyto cookies naleznete na jejich stránkách).
Přijmout
Odmítnout