Služebníci, organizace a církve


Služebníci, na které se můžeš obrátit

(v procesu)

Přinášíme ti seznam lidí, na které se můžeš obrátit s jakoukoliv potřebou, ať už to je:
– potřeba pomoci,
– potřeba modlitby,
– touha po křtu,
– touha po křesťanském společenství,
– zájem zapojit se do evangelizace v tvém okolí,
– přátelství, učednictví a výuka.
Na níže uvedené mapě vidíš, jak jsme rozptýleni po Čechách a Slovensku, (někteří z nás umí polsky, anglicky), můžeš najít toho, kdo ti je nejblíž, a zkontaktovat ho.


Organizace

Organizace, které tě mohou posunout dál.

GO Movement

HNUTÍ SVĚTOVÉ EVANGELIZACE

Od roku 2012 pracuje čím dál více církví a služeb na tom, aby mobilizovaly a vybavily milióny křesťanů k tomu, aby byli svědky a sdíleli evangelium během SVĚTOVÉHO DNE EVANGELIZACE.


KMS

KMS (Křesťanská misijní společnost) se snaží o prohloubení vztahů mezi křesťany, usiluje o proměnu současné společnosti a o duchovní probuzení našich národů.


CfaN

Víte, že po celém světě denně probíhají evangelizace za spolupráce se členy Evangelizační aliance CfaN? Každý týden se tisíce lidí rozhodují pro Ježíše.
Organizace Reinharda Bonnkeho, funguje už značnou řadu let na poli evangelizace.
Je zde mnoho inspirace jak být lepším evangelistou.


Gedeoni

Bible mluví o tom, jak Bůh uvažuje, o postavení člověka… Čtěte ji, abyste byli moudří, věřte jí, abyste byli v bezpečí, a žijte to, co hlásá, abyste byli svatí. Má v sobě světlo, které vás povede, potravu, která vás nasytí, a útěchu, která vás povzbudí.


Evangelizační exploze

Evangelizační exploze (EE) je tréninkový modul pro křesťany, kteří se chtějí naučit hovořit o své víře s dalšími lidmi a kteří chtějí trénovat i další křesťany být efektivnější při šíření dobré zprávy. Tento koncept vznikl před zhruba šedesáti lety v USA a byl postupně uveden do všech zemí celého světa. V roce 2014 byl za pomoci rakouského školícího centra Evangelizační exploze obnoven i v České republice.


Teen Challenge

V České republice žije více než 1 milion lidí závislých na alkoholu, drogách nebo hazardu. Další více než milion rodičů, partnerů, přátel tím trpí a hledá pomoc pro své blízké. Bez pomoci představují závislosti často neřešitelný problém. Věříme, že každý člověk se dokáže vypořádat se svojí závislostí.

Awakening EuropeCírkve

V každé oblasti jdou najít církve a společenství křesťanů, je jich plný internet, výčet by byl moc velký, a tak najdi svou církev sám.