JESUSFORYOU

Ježíš prochází celou zemí, aby tě našel a zachránil.

ČR, SR, PL


Vzniká iniciativa velkých evangelizací.


AZYLOVÉ DOMY, NÍZKOPRAHOVÁ CENTRA, DOMOVY DŮCHODCŮ, VĚZNICE, ŠKOLY, DĚTSKÉ DOMOVY – JESUSFORYOU


Vánoční akce JSEM BOŽÍ DÍTĚ probíhají tento rok v Domovech důchodců, věznicích, azylových domech, dětských domovech, nízkoprahových centrech a školách.


V čase CV
I v době omezení a uzavření hranic a krajů se snažíme evangelizačně působit.

Evangelizační materiály rozposíláme poštou a sami jednotlivě pak působíme v místech našeho bydliště.
Scházíme se přes Zoom a aktivně se podílíme v pomoci světu modlitbami.
Vzniklo hodně nové spolupráce s ostatními křesťanskými organizacemi. /Azylové domy, věznice, dětské domovy, Teen Challenge, Armáda Spásy/
Evangelizace probíhají i formou kázání na ulicích.

Následná péče na Zoomu probíhá ve formě modliteb, sdílení a přibližování se k Pánu. Vzniká živé společenství. Zveme i vzácné hosty, aby s námi sdíleli své svědectví. Nechybí ani zahraniční setkání s evangelisty z celého světa.
Sloužíme modlitbami, evangelizací, budováním Nevěsty.

Od května
Opět je ČR plná vyřčených slov o Ježíši Kristu z úst evangelistů. Projíždíme největší města a nově každou
evangelizaci vede jiný služebník. Tak se dá docílit toho, abychom byli na více místech zároveň, rostli a zasáhli více lidí pro Krista. Tak smíme dál sloužit v ČR i na Slovensku, ačkoliv jsou zavřené hranice, protože Slováci jsou mezi námi také, patří k nám a ve své zemi se rozjíždí také sloužit, zároveň s námi. Držte nám palce, protože tým JESUSFORYOU tu je, aby se kvalitně postaral nejen o správný průběh evangelizací, ale i následnou péči a modlitební stráž těchto činností.

V dalších měsících
Opět máme sestavený plán evangelizací a nově dokonce i tým, tak nás je na tu všechnu organizaci víc a jsem také posíleni o tým Misie Ježíš. V plánu jsou města, která postupně navštěvujeme. A po té nás budou čekat velké evangelizační akce.


Spolupráce s ostatními organizacemi

Zároveň s evangelizacemi probíhá činnost spojená s jinými organizacemi /Campfest, Promena Tour, kapela Timothy/, která by bez rozdělení sil a organizace, nebyla možná.





ROMSKÉ OSADY SK

https://youtu.be/H8ekX4E2HeQ
https://www.youtube.com/watch?v=UOEoGlRLTgA

POLSKO


TIMOTHY


Jak začít, pomoc v osobním růstu a posílení na cestě za Bohem ⇒ karta Online Setkání

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookies nutných k správné funkčnosti webu, analytických, které zjišťují návštěvnost, a souborů cookies třetích stran (Stránky obsahují doplňky jiných webů, které mohou mít své specifické cookies, které se vás používáním našeho webu týkají. Tyto cookies naleznete na jejich stránkách).
Přijmout
Odmítnout