JESUSFORYOU

Informace o Ježíši Kristu

Dej vědět o své akci

Neboj se,
buď silný a odvážný,
neboť Hospodin Bůh je s tebou…
Stojí mnoho úsilí zorganizovat vlastní akci. Pravda ale je, že tě tvé město potřebuje. A pokud přijedou ostatní ti pomoct,
bude síla znásobena. Tobě to pomůže a pro ně to bude akce, výlet a společný čas = potěšení. Tak posloužíš svému městu
i ostatním služebníkům, kteří tak mohou růst a radovat se spolu navzájem. Tvé úsilí tedy bude znásobeno. A pracuješ
na Božím díle. To je zásluhy hodné. Dělá to radost Pánu. Žehnám ti, aby jsi byl silný, neklesal na mysli a vizi, která ti
přišla od Pána, naplnil.

Proto, aby lidé mohli o tvé akci vědět a zapojit se, slouží tyto stránky. Dej nám o své akci vědět!
Napiš na jesusforyou@jesusforyou.net, je dobré uvést:
Název akce, místo a datum, přesný čas a místo srazu, kontakt na organizátora, stručný popis akce.