Znáš Ho?

Kdo je Ježíš Kristus

Kdo je Ježíš Kristus? Pán Ježíš Kristus je můj osobní Pán a Zachránce. Je Zachráncem každého, kdo v Něho uvěří a vydá mu svůj život. Věřím, že Pán Ježíš chce konat v životě každého člověka a záleží mu na Tobě. On je Láska. On je Bůh. Lk 19,10 vždyť Syn člověka přišel to,…Číst dál…Kdo je Ježíš Kristus

Čti ji...

Bible online

Čti, čti, čti o Tvém Pánu! …Jako Otec miloval mě, tak jsem i já miloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, tak jako jsem já zachoval přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. Toto jsem vám pověděl, aby má radost byla ve vás a vaše…Číst dál…Bible online

Jednota je to, o co usilujeme

Jsme jedno – věřící v Krista

Jedno spolu navzájem: Pán nás povolal být v jednotě s Ním a též v jednotě mezi sebou navzájem. Neboť my všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, byli jsme jedním Duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni týmž Duchem.1. Korintským 12:13 Mějme zájem jeden o…Číst dál…Jsme jedno – věřící v Krista

Tvůj rozhovor s Bohem

Modlitba

Bůh slyší. A nemá problém vidět do našich myšlenek. Proto jakékoliv zvolání k Bohu mnohdy přináší odpovědi.Mít čas s Bohem jako rozhovor je velice obohacující. Bůh modlitby vyslýchá a posílá pomoc.Každá modlitba končí slovem ´Amen´ a začíná oslovením ´Bože, Ježíši, Pane,…´. To, co je uvnitř, odpovídá našemu srdci, proto slova…Číst dál…Modlitba

Oslavuj Ho

Chvála

Existuje mnoho křesťanských písní, které nám otvírají rozhledy, ale i pečují o naši duši. Často jsou prostředkem pokoje a odpočinku. Chvála je také cestou k otevření našeho srdce vůči Bohu a budováním lepšího vztahu s Ním. Chvála je mocnou duchovní zbraní, neboť při ní vyznáváme pravdy Božího slova. Každý může…Číst dál…Chvála