Info

Evangelizační skupina JESUSFORYOU působí na územích Čech, Slovenska a Polska. Snaží se zde šířit evangelium. Její působení je protkáno do celkové křesťanské kultury těchto tří zemí. A to hlavně v oblastech šíření evangelia, modliteb za nemocné, pomoci chudým a osvobozování.