Tento projekt pomáhá bojovat proti lehkým drogám v naší společnosti.

Všimli jsme si, že v poslední době se rozrůstá počet těch, kdo běžně kouří marihuanu. Marihuana se stala běžnou a na stejné úrovni jako cigarety. Zanechává za sebou však těžkou stopu.

Co s tím?

Jako náhodou nám Bůh poslal velké množství letáků o marihuaně, plné informací o organizacích, které poskytují pomoc závislým. A tak otvíráme projekt k zasažení veřejnosti touto informací.

A zase vyrážíme do ulic