Modlitba

Bůh slyší. A nemá problém vidět do našich myšlenek. Proto jakékoliv zvolání k Bohu mnohdy přináší odpovědi.
Mít čas s Bohem jako rozhovor je velice obohacující. Bůh modlitby vyslýchá a posílá pomoc.
Každá modlitba končí slovem ´Amen´ a začíná oslovením ´Bože, Ježíši, Pane,…´. To, co je uvnitř, odpovídá našemu srdci, proto slova mohou být jakákoliv. Je ale dobré děkovat, prosit a chválit Boží jméno.
V úplně první modlitbě je dobré vyznat Bohu, že Mu patříš, a že do Jeho rukou svěřuješ svůj život. Často je dobré prosit Boha o odpuštění hříchů a o očištění.
V modlitbě můžeš přijímat i odpovědi. Modlitba je často rozhovorem. Bůh k nám může mluvit skrze Bibli, skrze lidi, nebo naším osobním způsobem. Vše, co nám Bůh říká, nikdy není v rozporu s Biblí. To, co řekl v Bibli platí a není nikdy měněno.