TimothyK naší velké cti jsme se stali modlitebníky při koncertech slovenské křesťanské skupiny Timothy.

Spolupráce probíhá skrz celý rok. Můžeme se tak věnovat lidem, kteří na koncertech potřebují modlitbu.