Tato publikace vznikla jako svědectví z naší služby.
Zabývá se tím, čím skutečné Boží děti procházejí.
Odkazuje na hlubokou vnitřní cestu vztahu s Ježíšem.
Návod, jak se na ní dostat, může být důležitý i pro vás. Bůh chce, abychom Jeho zákony lásky pochopili skutečně vnitřně, abychom podle nich lépe změnili svůj život. Jít do hluboké vnitřní odevzdanosti je aktuální obzvláště v této době. Přiblížit se blíž k Božímu srdci je to, co je potřeba udělat jak v našem životě, tak v této době. Hluboko uvnitř vašeho srdce je cesta, která vás zvedá nad mraky, je to cesta jednoty s Ním. Tato publikace vznikla jako svědectví z naší služby. Zabývá se tím, čím skutečné Boží děti procházejí.
Odkazuje na hlubokou vnitřní cestu vztahu s Ježíšem. Návod, jak se na ní dostat, může být důležitý i pro vás. Bůh chce, abychom Jeho zákony lásky pochopili skutečně vnitřně, abychom podle nich lépe změnili svůj život.
Jít do hluboké vnitřní odevzdanosti je aktuální obzvláště v této době. Přiblížit se blíž k Božímu srdci je to, co je potřeba udělat jak v našem životě, tak v této době. Hluboko uvnitř vašeho srdce je cesta, která vás zvedá nad mraky, je to cesta jednoty s Ním.