Nemocní

Pomoc pro nemocné se poskytovala hlavně ve formě modliteb za jedince, které jsme potkávali.
Uzdravení Boží mocí je možné, vždy se snažíme o pomoc lidem touto formou.
Byl sestaven tým modlitebníků za nemocné lidi, kteří se aktivně zapojovali do pomoci lidem. Na speciálních akcích se tento tým zapojoval při výpomoci ostatním projektům.