JESUSFORYOU

Informace o Ježíši Kristu

Nemocní

Pomoc pro nemocné se poskytovala hlavně ve formě modliteb za jedince, které jsme potkávali.
Uzdravení Boží mocí je možné, vždy se snažíme o pomoc lidem touto formou.
Byl sestaven tým modlitebníků za nemocné lidi, kteří se aktivně zapojovali do pomoci lidem. Na speciálních akcích se tento tým zapojoval při výpomoci ostatním projektům.

Jak začít, pomoc v osobním růstu a posílení na cestě za Bohem ⇒ karta Online Setkání