JESUSFORYOU

Informace o Ježíši Kristu

Info

Ewangelia Jezusa Chrystusa jest objawieniem Bożej miłości. Najgłębszym motywem Boga w kontaktach z nami jest napełnienie nas Jego dobrocią. Jednak ta ważna wiedza zniknęła dla wielu chrześcijan. Tylko ten, kto doświadcza dobroci Boga, otrzymuje zdolność zostać posłusznym i zdecydowanym naśladowcą Chrystusa.

Życie wieczne jest darem, nie można na życie wieczne zapracować ani sobie na nie zasłużyć. A zatem, ani żadnym osobistym wysiłkiem, ani dobrymi uczynkami, ani religijną gorliwością nie możesz zapracować sobie na miejsce w niebie. 

BIBLIA

„Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to NIE Z WAS: Boży to DAR; NIE Z UCZYNKÓW, aby się kto nie chlubił.”    Biblia, List św. Pawła do Efezjan 2:8-9

BÓG CIĘ KOCHA. Nie wystarczy jednak wiedza o Nim, potrzebujesz zakosztować Jego miłości i spotkać się z Nim osobiście w modlitwie. Życie wieczne to relacja z zmartwychwstałym Jezusem. 
Możesz przyjść do Boga w modlitwie dokładnie tam, gdzie jesteś. Możesz przyjąć Jego dar życia wiecznego przez Jezusa Chrystusa właśnie teraz.

Wyznaj jeden po drugim Bogu swoje grzechy i poproś Go o przebaczenie. Podejmij decyzje odwrócić się od grzesznego życia i proś Boga, by dał ci siłę to zrobić. 

Jezu proszę Cię, abyś mi przebaczył i uwolnił mnie od mocy grzechu oraz abyś dał mi życie wieczne. Teraz oddaję Ci władzę w mym życiu. Zostań prosze moim Panem i Zbawicielem i udziel mi Ducha świętego.

„….sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu….Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie.” Biblia, List św. Pawła do Rzymian 10,10.13

[metaslider id=2638]

Zbawienna wiara to zaufanie jedynie Jezusowi Chrystusowi. Jeżeli właśnie to jest pragnieniem Twojego serca, to prosze: 

1. czytaj codziennie Biblie, mozesz rozpoczać od Ewangelii Jana.  Znajdź charyzmatyczny lub zielonoświątkowy kościół, gdzie jest biblijne nauczanie.

„Jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie nie sfałszowanego duchowego mleka (Słowa Bożego), abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu.” Biblia, 1. List św. Piotra 2:2

2. Codziennie spędzaj czas na modlitwie, rozmawiając z Bogiem. 

„Ale nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu.”List apostoła Pawła do Filipian 4:6

3. Uwielbiaj Boga, możesz Go wielbić razem z grupami uwielbienia na youtube. Pamiętaj, że Bóg mieszka w chwałach swojego ludu. Chwała Bogu przemienia zawsze atmosferę w pomieszczeniu, gdzie się znajdujesz. Znajdziesz się w obecności Boga! On będzie przemawiał do Twojego życia, gdy będziesz szukał Go z całego serca. 

4. Pielęgnuj społeczność z chrześcijanami w kościele, który naucza biblijną naukę. Jednym z takich kościołów jest Centrum Chrześcijańskie Kanaan we Wrocławiu:
http://kanaan.org.pl/
https://bogbezreligii.pl/

5. Za co zapłacił Jezus na krzyżu? Czytamy o tym w Biblii na przykład w Liście do Galacjan w 3. rozdziale. Zdobył dla nas  wolność od przekleństw pokoleniowych i grzechów przodków, wolność od odrzucenia, uzdrowienie ran emocjonalnych, wolność od dominacji i kontroli, depresji i wszelkiego rodzaju presji demonicznej. 

Widzieliśmy wiele razy, jak żywe Słowo Pana połączone z posługą Ducha Świętego niszczyło demoniczne warownie złego myślenia przynosząc wolność, uzdrowienie emocjonalne i fizyczne oraz przemianę życia.


Skontaktuj się z nami:

JESUSFORYOU PL
Věrka Morcinkova
+420 792 301 504
pl@jesusforyou.net