Polsko

V říjnu jsme se opět vydali do Polska evangelizovat. Opakovali jsme tak výjezd za nemocnými, které jsme před pár roky potkali na severu.

Tentokrát jsme viděli potřebu evangelia ve všech městech, kterými jsme projížděli. Pán nás vedl nejprve do měst blízko za hranicemi. Setkali jsme se s přijetím. Všechno probíhalo dobře a velmi podobně jako při všech našich evangelizacích. Proto jsme se rozhodli, že výjezdy tam budeme opakovat a budeme se této zemi věnovat více.

Nebudeme se tedy věnovat pouze severní části, ale projdeme s evangeliem nejdříve postupně i města na jihu a ve středu Polska.

Proto se výjezdy do Polska budou opakovat a bude jich více než se dostaneme na sever.

Na fotografie z těchto výjezdů se můžete podívat v této galerii.