Ostatní organizace a církve


Účast na evangelizací ostatních evangelistů a církví


Jídlo pro bezdomovce – spolupráce s křesťanskými organizacemi, poskytnutí hmotné pomoci