Potrebuji pomoct

SLUŽBA BOHU A BŮH SLOUŽÍ NÁM

Všechnu svou starost vložte na Něj,
neboť Mu na vás záleží.
1.Petrův 5:7