Slovensko

Ružomberok,
Liptovský Hrádok,
Dolní Kubín
Evangelizační působení v oblasti Liptova a Oravy bylo živým svědectvím sjednocení církví na společné práci.
7 denominací strávilo společně týden, který zůstává hluboko v našich srdcích.
Evangelizace společně s pomocí lidem v nouzi doprovázely zkušenosti, osobní formování a růst zapojených evangelistů. Společné sdílení posilovalo tělo Kristovo.
V každém městě byla evangelizace zcela jiná s ohledem na rozdílnou duchovní atmosféru měst.
Kromě evangelizace v městech a sdílení nás všech jsme svědčili v církvích a povzbuzovali tam nové evangelisty.
V oblastech chudoby kážeme evangelium zástupům lidí, každý z nich byl tolik hladový po Božím Slově. Navždy zůstanou v našich srdcích a budeme se snažit sem v budoucnu vrátit.
Skvělé místo zaujímaly také evangelizace na veřejných rušných místech měst, kde se snažíme o plošnou evangelizaci.
Pán otevřel dveře do ústavů pro nemocné, kde místní církev slíbila následnou křesťanskou péči.