Slovensko

Potravinové balíčky a evangelium pro chudé.Matouš 5:3 „Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské.

KÁZÁNÍ EVANGELIA V NEJCHUDŠÍCH OBLASTECH SLOVENSKA


1000 kusů Bible


Romské osady


Mat 25:40 Král odpoví a řekne jim: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili