Svět

Někdy jsme povoláni jet i dál a zasahovat tak svět.

Ve světě je naším hlavním úkolem zvěstovat evangelium, pomáhat chudým, podporovat již věřící, aby skutečně milovali Ježíše a pomáhat z těch největších duchovních propastí, kde už ostatním došly síly.