Tenerife

[CEP2001] Žalmy 74:12 Bůh je můj Král odedávna, on uprostřed země koná spásné činy.