Vánoční akce JSEM BOŽÍ DÍTĚ probíhají tento rok v domovech důchodců, věznicích, azylových domech, dětských domovech, nízkoprahových centrech a školách.

Nikdo z nás nechce být na Vánoce sám. Snažíme se, aby tito lidé věděli, že NEJSOU SAMI. Podle možností jednotlivých institucí poskytujeme dárky se zprávou o Ježíši Kristu. Dárky buďto doručujeme osobně, nebo posíláme poštou.
V předvánočním čase oslovujeme všechny zmíněné instituce a nabízíme naše dárky.
Jsou to křesťanské knihy, Bible, propisky, medvídci, klíčenky, ad.
Tato akce probíhá druhým rokem.

Bible Matouš 25:31 Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy; a budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů, ovce postaví po pravici a kozly po levici. Tehdy řekne král těm po pravici: ‚Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa. Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne, byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou.‘ Tu mu ti spravedliví odpovědí: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a nasytili jsme tě, nebo žíznivého, a dali jsme ti pít?
Kdy jsme tě viděli jako pocestného, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme za tebou?‘ Král odpoví a řekne jim: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.‘

Vážení,
tento rok stejně jako ten minulý pořádáme vánoční akci JSEM BOŽÍ DÍTĚ, do které Vás chceme upřímně pozvat. Abyste tak spolu s námi mohli být potěšením pro ty, kteří jsou na Vánoce mimo rodinu. Je jasné, že tito lidé nejsou jen na Vánoce sami, ale po celý rok, Vánoce však jsou příležitostí, jak je potěšit.
Mezi námi jsou lidé, kteří touží po jistotě v Bohu a my se jako evangelisté snažíme takové lidi najít a pomoct jim poznat lépe Boha, kromě toho, ale chceme pomáhat všem lidem, protože každý, kdo nějakým způsobem trpí, potřebuje pomoct.
Tento rok oslovujeme výše uvedené instituce /zahrnuty jsou i školy, ačkoliv děti v nich mají dostatek/, abychom všem, o které se starají, mohli poskytnout dárek, který podporuje znalost Boha, Ježíše Krista, toho, kterého by měl znát celý svět. Nechceme jen šířit dobrou zprávu o narození děťátka Spasitele v Betlémě, ale také potěšit dárkem.
Tento rok máme na skladě:
– Bible,
– propisky,
– medvídky,
– klíčenky,
– omalovánky,
– knížky,
– a další.

Vše poskytujeme jako křesťané naší veřejnosti zdarma, abychom se o ní postarali, alespoň ve znění lásky a pravdy o Spasiteli Ježíši Kristu, který přišel na zem, aby sňal naše hříchy a tím, že vstal z mrtvých prokázal pravdu o věčném Bohu a těm, kdo v Něho věří zajistil věčný život.
Nikoho netlačíme, pouze poskytujeme znalost a možnost dozvědět se víc.

Tím, že se do akce zapojíte jako zájemci o dárky, se ničím a nikomu nezavazujete, ani se nezpracovávají Vaše údaje. Vše je založeno na svobodě. Jde pouze o poskytnutí dárku, který na sobě většinově nese odkaz na webovky.
Na druhé straně ale v případě hlubšího zájmu jsme schopni provést přednášku, či krátký vstup pro intenzivnější zážitek a širší informaci.
Odkaz na pěkné křesťanské filmy, kterými si dá program doplnit.
Filmy

S pozdravem
Tým JESUSFORYOU

Pokud se chcete do akce zapojit kontaktujte nás na jesusforyou@jesusforyou.net
nebo vyplňte formulář níže.

Vyplňte Váš e-mail
Jméno instituce a zastupující osoby
Vyplňte adresu, kam bychom měli dárky doručit.
Vyplňte počet kusů dárků
Prosím vyplňte věkovou kategorii lidí, kterým budou dárky poskytovány.

Čím je možné tuto akci ve Vaší instituci doplnit:

– film o Ježíši pro děti Zde

– film o Ježíši pro dospělé 1.díl, 2.díl

– film Utrpení Krista /vhodné pro věznice/

Poděkování patří:

Gedeoni
gedeoni.cz

Mise pro život
miseprozivot.cz

Šíření písma svatého
sirenipismasvateho.cz

Tým JESUSFORYOU
Dárci