JESUSFORYOU

Ježíš prochází celou zemí, aby tě našel a zachránil.

Tři směry

Jan 4:7 Ježíš žádá Samařanku: „Dej mi napít.“
Jan 4:9 Samařská žena mu říká: „Cože! Ty, Žid, mě žádáš o pití, mne, samařskou ženu?“
Jan 4:10 Ježíš jí odpověděl: „Kdybys věděla o Božím daru a kdo je ten, jenž ti říká: Dej mi napít, prosila bys ty jeho, a on by ti dal živou vodu.“
Směr pokory, směr pravdy, směr milosti. Ježíš neodsuzuje. Samařská žena ví o svém ponížení. Milost jako odpověď na upřímnou, pokornou žádost.
To je setkání s Mesiášem.

Dotazy, osobní řešení a individuální rady na aya@jesusforyou.net

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookies nutných k správné funkčnosti webu, analytických, které zjišťují návštěvnost, a souborů cookies třetích stran (Stránky obsahují doplňky jiných webů, které mohou mít své specifické cookies, které se vás používáním našeho webu týkají. Tyto cookies naleznete na jejich stránkách).
Přijmout
Odmítnout