JESUSFORYOU

Ježíš prochází celou zemí, aby tě našel a zachránil.

Kdo jsme

Skupina JESUSFORYOU vznikla se záměrem poskytnout zázemí pro rozličné evangelisty Česka a Slovenska. Je to mezidenominační křesťanská skupina šířící evangelium pro záchranu ztracených. Řídí se Biblí a podléhá Ježíši Kristu.
JESUSFORYOU založila AJA Svobodová (AYA) v roce 2015 z povolání Ježíše Krista.

SUPERVISOR Ježíš Kristus


Pár zodpovědných lidí:

AYA – organizace
Alda – následná péče
Adam – duchovní podpora
Zdenda – modlitební týmy
Gabča – modlitební týmy
Martina – evangelizace ČR
Štefan – modlitby za uzdravení, evangelizace SR
Honza – nedělní setkávání
Renda – podpora týmu


Pro tento svět jsme odpadlíky,
ale pro Krista jsme hrdiny.


Již na začátku tvořil skupinu rozsáhlý počet evangelistů, kteří měli záměr sloužit Bohu. Hlavním zaměřením JESUSFORYOU je evangelizační činnost. JESUSFORYOU nenahrazovala církev, pouze působila mezicírkevně jako pomoc církvím ve městech Česka a Slovenska. Pomáhala evangelizovat na území měst a nově obrácené lidi směřovala do místních církví. Pomáhala církvím vyjít do ulic s evangeliem. Někteří evangelisté později chtěli pomoct s evangelizací i v jiných městech než jejich domovských, a tak se začali podílet na evangelizacích po celém území těchto dvou zemí.
Tak vznikl celkový roční plán a kalendář akcí, do kterých se mohli zapojovat křesťané z rozdílných církví i měst.

Oblast zásahu pomoci potřebným se prohloubil ze zprávy evangelia i na modlitby za uzdravení, osvobozování, křty, křty v Duchu svatém a další. Pomoc byla poskytována chudým, nemocným, závislým, osamoceným a těm, kdo na své křesťanské cestě chtěli dojít dál.

Nyní stálí evangelisté vedou evangelizace ve městech sami.
Staráme se o následnou péči jako most mezi světem a církví.
Modlíme se za potřeby lidí na základě jejich žádostí.
Poskytujeme duchovní domov. Vzniká společenství jednoho srdce. Církev, která pracuje pro záchranu druhých, správně bojuje boje za svět, jako jeden voják vytahuje lidi z duchovních propastí.
Spolupracujeme s předními organizacemi křesťanské společnosti.

Specifická služba v Čechách, na Slovensku a ve světě.

Dotazy, osobní řešení a individuální rady na aya@jesusforyou.net

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookies nutných k správné funkčnosti webu, analytických, které zjišťují návštěvnost, a souborů cookies třetích stran (Stránky obsahují doplňky jiných webů, které mohou mít své specifické cookies, které se vás používáním našeho webu týkají. Tyto cookies naleznete na jejich stránkách).
Přijmout
Odmítnout