JESUSFORYOU

Ježíš prochází celou zemí, aby tě našel a zachránil.

Modlitební podpora pro služebníky

Modlitební podpora pro služebníky, kteří nemají modlitební podporu

Modlitební Síť – IMMANUEL vnímá nepostradatelnost modliteb, duchovního boje a vydanosti Ježíši Kristu.
Je zakotvena v Ježíši Kristu a v Božím příkaze modlitby:
Lk 18,1: Vyprávěl jim také podobenství, aby viděli, jak je třeba stále se modlit a neochabovat.
1Te 5,17: bez přestání se modlete.

Naše vize zahrnuje také pastoraci, rozvoj a zakládání modlitebních týmů. Všímáme si také modlitebních žádostí lidí a za ně se přimlouváme.
Modlitební Síť – IMMANUEL nyní zprostředkovává modlitební a duchovní podporu těm, kteří tuto podporu postrádají.
Naším cílem je, aby byl Pán ježíš Kristus oslaven a modlitby jsou k tomuto cíli klíčem.
Pokud se tedy například věnujete nějaké službě či evangelizujete, můžete se na Modlitební Síť – IMMANUEL obrátit a modlitební podporu Božích
služebníků takto získat.

Kontaktujte nás:

Zdeněk Bukáček
Mobil: +420 792 779 929
E-mail: modlitebni.sit@jesusforyou.net

Adam Čižmář
Mobil: +420 777 241 494
E-mail: adam@jesusforyou.net

Jak začít, pomoc v osobním růstu a posílení na cestě za Bohem ⇒ karta Online Setkání

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookies nutných k správné funkčnosti webu, analytických, které zjišťují návštěvnost, a souborů cookies třetích stran (Stránky obsahují doplňky jiných webů, které mohou mít své specifické cookies, které se vás používáním našeho webu týkají. Tyto cookies naleznete na jejich stránkách).
Přijmout
Odmítnout