JESUSFORYOU

Informace o Ježíši Kristu

O Aleně Svobodové

„Jmenuji se Alena Svobodová, ale od dětství mi každý říkal Ájo.
Postupně při službě ve spojení se zahraničím jsem J musela vyměnit na Y, kvůli výslovnosti.
Tak vznikl pseudonym AYA, který miluji i pro svojí grafickou podobu,
uprostřed dvou stanů je Y jako Yeshua.

Je tomu tak, že můj život patří celý Ježíši, ne proto, že bych byla fanatik, ale proto, že vím, že je živý a vím, jak moc mě miluje. A také vím, jak moc miluje lidi. Když jsem si to do hloubky uvědomila, hloubkové myšlenky jsou totiž moje, došlo mi, jak moc leží na srdci Ježíše záchrana Jeho lidí. Mě ta láska úplně přemohla. Viděla jsem, jak Ježíš pláče
nad ztracenými a chtěla Mu splnit všechno, co měl na srdci.
Vycházela jsem ven do ulic, abych lidem řekla o lásce Ježíše k nim. A to byste koukali, kolik slz vděčnosti, lidského zlomení a touhy po pomoci jsem potkala. Lidské oči jsou to nejhlubší, co se mi podepisuje do duše. Když toto vidíte, nemůžete jinak než pokračovat.
Moje cesta ven s evangeliem vlastně nikdy neskončila, akorát se skrze roky pořád mění. Nejdříve jsem začínala sama, pak byla podporou kupě lidem, kteří cítili to, co já. Zatoužila jsem pomoci každému evangelistovi, aby na to nebyl sám. Pak jsme začali vyrážet spolu a vznikaly společné akce každý víkend. Byla to vášeň, nedalo se to zastavit. Uprostřed vší služby mě Ježíš zdvihal v náručí a radoval se z toho, co děláme.
Postupně se otvíraly jedny dveře za druhými. Velké akce, pomoc církvím, nemocní, chudí, Romové, národnostní menšiny, města, svět, Izrael.

Byly chvíle (a stále jsou), kdy jsem se i bála, překonávala jsem vlastní meze strachu a toho, co dokážu unést. Na největší dno jsem si sáhla při virtuální evangelizaci. Nechci psát čísla, kolika lidem jsme pomohli, protože to není naše honorace, ale Ježíšova. Raději chci sdílet hloubku, kterou u toho prožívám a celý ten příběh Ježíše se mnou.
Ježíš mi samozřejmě dává kupu osobních zjevení, ale ty navždy zůstanou osobními, ne snad pro nedůvěru,
ale pro nepochopení. To, co vidíme v nebi, se nedá vyslovit.

Celý tento příběh je příběh lásky. Nedělám to pro sebe nebo pro druhé. Nebo pro super službu. Ale dělám to z lásky
k Bohu, proto tu ještě stojím, jinak bych už skončila. Boží služebníci prochází duchovním bojem, mnohdy nás opouští přátelé, mnohdy procházíme bolestmi, mnohdy čelíme nepochopení, pokud bychom nemilovali Pána, už by nás to skolilo. Láska Boží je v tom všem jako zlatá nit. Nelze sloužit bez lásky k Bohu.
V průběhu služby jsem začala chápat, že Ježíš dokáže být VŠECHNO VE VŠEM. On může změnit každého člověka, okolnosti, cestu, chápání a další. Stává se vším ve všem pro ty, kdo mají od Něj nějaký úkol. Vlastně všechno napomáhá nadpřirozeně k splnění úkolu. Bůh je pak v každém člověku, s kterým jednáte, abyste mohli projít a stala se Jeho vůle. Pokud jste skutečně vydaní, skutečně to tak funguje. A tak se moje mise stala jednoduchou, zkrátka šlo o to splnit úkol. Ježíš mě vedl dál z ČR, SR, PL do světa a Izraele. Evangelizovala jsem a pomáhala snad každému druhu lidí. A díky Ježíši šla i do těch nejtěžších míst. Od narkomanů po Araby. Extrémním zážitkem pro mě stále zůstává evangelizace v Izraeli, evangelizace ortodoxních Židů i celkový pohyb mezi denominacemi křesťanů a mesiánských Židů.
Z evangelizace jsem se totiž dostala znovu na začátek svojí služby, kdy jsem pochopila, že hlavním voláním Ježíše
pro tuto dobu je jednota věřících, která se úzce pojí s připraveností na poslední časy a plnou odevzdaností Bohu, který přichází. To se zažehlo v Izraeli. Nyní jsem ve spojení s tamní církví, která má stejnou vizi globální rodiny sjednocené
na lásce s Bohem, ne ekumenickým způsobem, ale srdcem. Pár let mi trvalo, než jsem pochopila, do čeho mě vlastně Pán postavil. V mojí službě světu jde samozřejmě o evangelium, toto evangelium ale nekončí první modlitbou, lidé mají osobně Boha znát a žít pro Něj. Proto volám lidi do užšího vztahu s Bohem jakožto splnění úkolu od Něj.

Naprostým vrcholem mojí služby je Ježíš sám, jde o to, aby lidé poznali Jeho. Nespadla jsem do žádné super církve ani jedinečné denominace, pohybuji se mezi mesiánskými Židy i křesťany, ale to jediné, na čem záleží, je Bůh sám. Mnohem důležitější je pochopit to, kým jsem a to zjistím pouze tehdy, když pochopím, Kým je pro mě On. Myslím, že tohle je důležité, aby pochopil každý, kdo v Boha uvěřil. Někteří se zastavili na své cestě, pomoct jim je to nejtěžší, co jsem zatím poznala, ale přijala jsem to, že když tu budu pro lidi, budu pro ně světlem a i když nemůžu pomoct každému, můžu aspoň trošku vytyčit cestu, aby došli cíle.
A tak služba je pro mě víc než evangelium, vím, že stejně jde o lidské srdce, mnozí zůstávají zatvrzelí, i když slouží Bohu. Nejde tu o službu, jde tu o srdce. Nejde tu o víru, ale o Boha.“

Vždycky jde ale o tvrdou práci, pracovitost, vytrvalost, odvahu a modlitby v každém čase.
Nikdy se nesmíme vzdávat a opovrhovat pomocí druhých.
Skrze všechnu činnost musíme dojít moudrosti a opustit svoje dětinské sklony. Musíme chtít růst v každém čase,
i přes bolest. Musíme dokázat přejít zranění a nikdy nepřestat věřit. V tom všem neztratit svou hodnotu a víru.
Někdy musíme být i tvrdí vůči zlu, které nás chce ničit. A zůstat v tom všem milostiví a chápaví.
Bez zastání Boha nemáme pevnou jistotu. V pokoře a hledání Jej, docházíme pokoje.

Stín událostí

1986 
První nádech
14.7.2007
Křest v Divoké Orlici
Přes 10 let v Společenství Křesťanů Kunvald (Domek Na Sboru)
2007
svatba
2008
první syn
2011
druhý syn
2015
první služba
2016
pomoc církvím s evangelizacemi, poprvé služebně na Slovensku
2017
města Čech a Slovensko; péče o evangelisty
2018
ČR, SR, bezdomovci, chudí, nuzní, poprvé PL;
2019
opakuje se ČR, SR, PL;
mezi předními evangelisty Čech;
Romové v Čechách, romské osady na Slovensku;
první výjezdy svět
2020
CZ, SK, PL;
romské osady Slovensko;
Izrael;
volání do niterného vztahu;
spolupráce s Timothy (pokračuje do dalších let)
2021
CZ, SK, PL, romské osady;
mnoho učedníků;
duchovní boj za svět, služba ve světě
2022
Židé CZ, SK, PL;
služby evangelistů;
střední Evropa
2023
Vše dokupy + sjednocení; ....V Domku Na Sboru, Kunvald

Videa osobního svědectví

Jak začít, pomoc v osobním růstu a posílení na cestě za Bohem ⇒ karta Online Setkání