JESUSFORYOU

Ježíš prochází celou zemí, aby tě našel a zachránil.

moře

Boží výsadou je dát ti, co potřebuješ. Boží mocí je nechat působit svůj vliv...
Vše obklopující tmou vytrvale,bez přestání,proniká světlo. Abys mě zachránilz mých bouří,kdy mě oceán topía...
Bouře vyjadřující Boží hněv. Bouře jako součást Boží síly. Izajáš 28:2 Hle, Panovníkův silný...

Dotazy, osobní řešení a individuální rady na aya@jesusforyou.net

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookies nutných k správné funkčnosti webu, analytických, které zjišťují návštěvnost, a souborů cookies třetích stran (Stránky obsahují doplňky jiných webů, které mohou mít své specifické cookies, které se vás používáním našeho webu týkají. Tyto cookies naleznete na jejich stránkách).
Přijmout
Odmítnout