O nás

Evangelizační skupinu JESUS FOR YOU založila Aja Svobodová. V současné době se snaží zasáhnout evangeliem široké území této planety. Podle verše Marek 16:15 A řekl jim: Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. K tomuto záměru se přidává stále více evangelistů na území, kde působí.

Jelikož je evangelizace činností, která díky soucitu k druhým a ochotě jim pomoct obměkčuje srdce křesťanů-evangelistů, je přesvědčena, že právě na této činnosti záchrany druhých (Mat 25:31-46 a další) se sjednotí církve do jednoho těla Kristova po celém světě, což se už v současnosti děje.

Jejím hlavním záměrem je zpřístupnit druhým záchranu v Kristu, a tak i pracovat na sjednocení církví po celém světě. Přičemž hlavním krédem je láska k Ježíši Kristu a splnění jeho záměru s touto zemí.

Záměr vyjít do ulic s evangeliem vznikl již v roce 2015 a po další roky dále pokračuje na území střední Evropy. Velmi intenzivně v České republice, dále na Slovensku a v Polsku.

Službu vykonává se svým manželem, žije v České republice.