JESUSFORYOU

Ježíš prochází celou zemí, aby tě našel a zachránil.

Historie

Služba JESUSFORYOU se zabývá evangelizací a sjednocováním Božích služebníků od roku 2015.

Vznikla pod rukou Aleny Svobodové, kterou můžete znát pod zkráceným AYA. Služba JESUSFORYOU je ale o spoustě lidech, kteří se přidávají k službě evangelia a sami jsou silnými jedinci ve svých službách. A tak nejde vůbec o JESUSFORYOU, ale o Ježíšovo království. Bůh sám je víc než tento obyčejný název „Ježíš Pro Tebe.“
Po celou tu dobu je záměr služby jednoduše kráčet za Ježíšem.


Ježíš – můj život. AYA

„Ke Kristu jsem přišla v 19 letech, služba vznikla v roce 2015. Postupně zaplnila celý můj kalendář a stala se mým životem. V minulosti byly mými koníčky lodě a letadla. Prošla jsem si jachtingem i létáním, ale po letecké nehodě jsem se rozhodla 
žít už jen pro Ježíše.


O čem je tato služba

Chceme evangeliem ukázat, že Bůh lidem nebere, ale dává. Chceme pomáhat těm, co potřebují pomoc. Víme, že Boží pomoc je realitou, necháváme spadnout všechny klamné názory v Čechách, Slovensku a Polsku. Na tyto tři země se orientujeme. Jsme naddenominační a každý od jinud. Scházíme se abychom budovali Boží království.


Byli to obyčejní lidé, kteří se na ulicích mohli setkat s evangeliem, ale i církve, kterým jsme pomáhali vyjít do ulic. Byli to noví služebníci, kterým jsme pomáhali povstat a oni potom pomáhali dalším. Byli to závislí, nemocní, chudí a vůbec každý, koho je možné potkat na ulici.
Byli to jak bezdomovci, kterým jsme evangelium dávali spolu s hmotnou pomocí, tak věznice, azylové domy, domovy důchodců, domovy dětí, kterým jsme se snažili evangelizačními dárky zpříjemnit Vánoce. Byli to také nemocní, za kterými jsme vyráželi se modlit (z velké většiny do Polska). Byl to doprovod služeb ostatních lidí (hudebních skupin, křesťanských akcí a setkání služebníků), kteří potřebovali duchovní podporu a pomoc. A pomáhali jsme nejen my jim, ale i oni nám.
Byly to také různé festivaly a akce ve střední Evropě.
Bylo to velké množství romských osad na Slovensku, kam jsme vozili hmotnou pomoc s evangeliem.
A šlo i o další služby v dalších zemích.

Tím hlavním úkolem je stále šíření evangelia v ulicích měst. Evangelium má zasahovat do životů lidí jako spásonosná zpráva. Všichni mají slyšet: obyčejní lidé, lidé na pokraji společnosti, nemocní, závislí, osamocení. V poslední době je evangelium i varováním před zlými časy a cestou, jak dojít záchrany. Evangelium doprovází v mnoha odvětvích charitativní a humanitární pomoc. Jde také o doprovod a péči o nově obrácené, a to jak fyzicky, 
tak ve virtuálním světě.

Široko, daleko

Z těchto tří zemí se dostáváme i dál a služba evangelia se rozšiřuje do celého světa.
Každá země je hodna Božího zásahu, a jestli k tomu můžeme přispět, tak uděláme i toto.
Vznikají tak stránky heartforyeshua.net, orientované na svět. Heart For Yeshua je už podle názvu Srdce Pro Yeshuu (hebrejské jméno Ježíš) sjednocení na lásce k Pánu Ježíši Kristu, která ve službě ve světě je základnou.
Po celou dobu služby ve světě ale JESUSFORYOU, které je orientované na ČR, SK a PL, musí dýchat a také že dýchá a sílí.
Držíme stopu s dobou a úkolem, který v ní máme. V tuto chvíli bylo evangelium neseno do každé lidské skupiny
a to i do těch nejtemnějších míst – strach je překonán, ať už bychom měli jít kamkoliv.
Střežíme naše tři země a připravujeme cestu ve světě. Stačí jen slyšet Boží hlas a poslechnout.

Dotazy, osobní řešení a individuální rady na aya@jesusforyou.net

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookies nutných k správné funkčnosti webu, analytických, které zjišťují návštěvnost, a souborů cookies třetích stran (Stránky obsahují doplňky jiných webů, které mohou mít své specifické cookies, které se vás používáním našeho webu týkají. Tyto cookies naleznete na jejich stránkách).
Přijmout
Odmítnout