JESUSFORYOU

Ježíš prochází celou zemí, aby tě našel a zachránil.

Modlitba

Bůh slyší. A nemá problém vidět do našich myšlenek.
Proto jakékoliv zvolání k Bohu přináší odpovědi.
Mít čas s Bohem jako rozhovor je velice obohacující. Bůh modlitby vyslýchá a posílá pomoc.
Každá modlitba končí slovem ´Amen´ a začíná oslovením ´Bože, Ježíši, Pane,…´. To, co je uvnitř, odpovídá našemu srdci, proto slova mohou být jakákoliv.
Je ale dobré děkovat, prosit a chválit Boží jméno.
V úplně první modlitbě je dobré vyznat Bohu, že Mu patřím, přijímám Ho za svého Pána, a že do Jeho rukou svěřuji svůj život.
Často je dobré prosit Boha o odpuštění hříchů a o očištění.
V modlitbě můžeme přijímat i odpovědi. Modlitba je často rozhovorem. Bůh k nám může mluvit skrze Bibli, skrze lidi, nebo naším osobním způsobem. Vše, co nám Bůh říká, nikdy není v rozporu s Biblí. To, co řekl v Bibli, platí a není nikdy měněno.

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookies nutných k správné funkčnosti webu, analytických, které zjišťují návštěvnost, a souborů cookies třetích stran (Stránky obsahují doplňky jiných webů, které mohou mít své specifické cookies, které se vás používáním našeho webu týkají. Tyto cookies naleznete na jejich stránkách).
Přijmout
Odmítnout