JESUSFORYOU

Informace o Ježíši Kristu

Současnost


Plán je plně napomoci ztvárnění nevěsty (přirovnání k sjednocení Božího lidu)
a dál stůj co stůj kázat pravdu,
i kdybychom za ni položili život.

Od roku 2020 jako by se začala psát jiná doba.
I v oblasti evangelia se vyskytuje více varování pro lidi před přicházející poslední dobou.
Vše prochází změnou, i služba Bohu.

Na stejných pilířích evangelia, scházení online, cestování, rozdávání
hmotné pomoci a evangelizačních dárků nyní držíme pravdu
i s nutností pomoci každému ještě do niternějšího vztahu s Bohem.


Jsme skutečně všichni dobře připraveni na Kristův příchod?
Uvědomujeme si tuto dobu, kdy každý z nás má posilnit vztah s Bohem a vejít do jednoty?
Evangelium je šířeno dál s mnohem větší nutností uvědomit si tíhu volání Kristova, abychom přišli ještě blíž.
Víra nemá být kulturou, ale hořící pochodní pro Boha.
Skrz evangelium a veškerou službu Bohu se line vůně hluboké lásky Boží.


AYA plně slouží volání lidí do hlubokého vztahu s Bohem,
další evangelisté se stávají „trubkou“ ke sjednocení lidu
a varováním před přicházejícím hněvem Božím.
Naše tři země, celý svět, setkávání online
i vše další je prodchnuto tímto dvojím proudem pravdy.

Všechny činnosti dál pokračují pod rukami Božích služebníků.

Po celé zemi dochází ke sjednocování Božích služebníků,
možná ne přímo veřejnosti viditelně, ale toto dílo sílí a roste.
Přítomnost AYI v církvi Revive Israel je nejen otevřením „svaté země“,
ale jistotou globální rodiny. (Sjednocení globální, ne ekumenické)

Vize jednoho srdce

Vize „jednoho srdce“, vize jednoty a spolupráce

Sjednocení na Kristu, jako služebníci Boží, kteří celým srdcem milují Pána a jsou jedno spolu navzájem.
„Zaměření na Krista znamená zaměření na jeho osobu, jeho Slovo, na jeho skutky a službu, na jeho oběť, jeho smrt a vzkříšení a jeho záměry.
Také znamená šíření Evangelia Ježíše Krista podle vzoru a příkladu služebníků Ježíše Krista – tedy apoštolů. Zaměření na Krista je důležité podle jeho slova: Kdo vidí mne, vidí i mého Otce.“

Nesnažíme se vytvořit jedno neutrální náboženství, nebo širokou jednotu všech služebníků, ale v rámci společné služby, všichni zaměřeni na Krista se respektovat navzájem a ještě lépe podporovat.

Sjednocení na Kristu skrze naší odevzdanou službu Bohu zaměřeni na Něj smíme jít vedle sebe a ve vzájemné pomoci opouštět rozdíly mezi námi.
Nejedná se o sjednocení ekumenické, ale sjednocení na srdci. Tj. Hluboká láska ke Kristu nás činí jednotnými s dalšími, kteří hluboce milují Krista.
Patří sem i zvedání bratra, který padá. A v lásce je široká tolerance. Nesmí být však dovoleno přiklonění se k modlám a nenávist vůči bratrům.
Pouze zaměření na Krista nás učí té správné cestě.

Jak začít, pomoc v osobním růstu a posílení na cestě za Bohem ⇒ karta Online Setkání