JESUSFORYOU

Informace o Ježíši Kristu

Bible online

Čti,
čti,
čti
o Tvém Pánu!

…Jako Otec miloval mě, tak jsem i já miloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, tak jako jsem já zachoval přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. Toto jsem vám pověděl, aby má radost byla ve vás a vaše radost aby byla dokonalá. Toto je mé přikázání: Milujte jedni druhé, jako jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. …

Jak začít, pomoc v osobním růstu a posílení na cestě za Bohem ⇒ karta Online Setkání