JESUSFORYOU

Ježíš prochází celou zemí, aby tě našel a zachránil.

Ježíš dává naději

Někdy nemáme východisko v našem životě. Někdy procházíme problémy. A takováto situace není vůbec jednoduchá, ačkoliv jí ostatní nemusí chápat a nedokáží se do ní vcítit. To způsobuje, že se cítíme sami a to přidává na intenzitě problému.

Jestliže není ten, kdo by se do naší situace vcítil a prošel problémem s námi, míváme často pocit, že se všichni mají dobře a my jsme ti jediní, kteří mají trápení.
Pravda je však taková, že lidstvo trpí stejným syndromem.

Na tuto situaci je jediný lék. Skloň se k tomu, kdo má problémy, zapomeň chvíli na sebe a pomoz tomu, kdo trpí, kolem tebe. Tento čin je jako katapult, posune
tě to na míle daleko, absolutně to změní cestu tvého života. A změní to tebe.

Žádný problém není natolik velký, abychom začali zapomínat na ty, kdo trpí. Tímto činem se stáváme láskou tomuto světu a připodobňujeme se Kristu.
Tím naplňujeme Jeho zákon. A každé Jeho přikázání a vzor chování má důsledky na náš život. Každý čin nese následky. Velice záleží na tom, co „produkujeme“.
Za lásku sklízíme lásku. Za soucit něhu. Za pomoc druhým vlastní klidnou cestu. Láska mění lidi a mění životy. Co vysíláš, odráží to, kým jsi a kým se stáváš.
Dávat je víc než brát, protože se skrze to stáváš tím, kdo je zaměřen na druhé a ne na sebe. Proto láska je často obětí, bez oběti to není láska.

Ježíš se obětoval za každého z nás. Dal, co mohl. Není netečný k lidským problémům a není to tak, že by Ho nezajímaly. Ježíš však dal cestu jakým způsobem přijít
k Bohu, ukázal jak na to. Dal klíč na problémy. A očekával, že nebudeme mít nechuť podle Něho jít.

Naděje mluví o tom, že existuje cesta pro každého, řešení, ať má jakékoliv problémy. A je výsadou a krásou lidí tu cestu hledat, vzít ten klíč do rukou
a odemknout si.

Dotazy, osobní řešení a individuální rady na aya@jesusforyou.net

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookies nutných k správné funkčnosti webu, analytických, které zjišťují návštěvnost, a souborů cookies třetích stran (Stránky obsahují doplňky jiných webů, které mohou mít své specifické cookies, které se vás používáním našeho webu týkají. Tyto cookies naleznete na jejich stránkách).
Přijmout
Odmítnout