Chvála

Existuje mnoho křesťanských písní, které nám otvírají rozhledy, ale i pečují o naši duši. Často jsou prostředkem pokoje a odpočinku.
Chvála je také cestou k otevření našeho srdce vůči Bohu a budováním lepšího vztahu s Ním. Chvála je mocnou duchovní zbraní, neboť při ní vyznáváme pravdy Božího slova.
Každý může nalézt žánr, který se mu líbí. V dnešní době už má chvála mnoho podob a každý z nás může najít to, co mu sedí. Od jazzu po hip-hop. Je tu i klasika, záznamy z bohoslužeb, ale také radiové songy v anglickém jazyce. Hluboká duchovní hudba, i písně s proslovy. A to vše k oslavě Boží.
Přidej se a chval Boha za Jeho dílo a za to, jaký je vůči tobě. Můžeš dostat i zpětnou vazbu a při chvále zažít Boží dotyky.
Níže jsou různé proudy chval.