JESUSFORYOU skrze roky pomáhalo růst služebníkům, kteří již mají své samostatné služby. Také samo rostlo a nabíralo nové pomocníky. Došlo také ke spojení s dalšími služebníky Božími a křesťanskými skupinami. Dnes spolupracuje s mnoha organizacemi.

Hlavním zájmem je šíření evangelia a získávání učedníků.
Do JESUSFORYOU dnes nepatří jenom evangelisté, ale také učitelé a pastýři, nechybí zde ani proroctví a snaha žít jako Kristus. Máme zájem o celkové sjednocení církve a její působení na území ČR a okolí.
Od roku 2021 se k nám připojila Misie JEŽÍŠ, s kterou máme stejnou vizi.

Chceme vidět lidi, kteří žijí podle Bible, chceme být církví, která je živá a silná, chceme být spolu s ostatními připravenou nevěstou na příchod Krista. Věříme v jednotu církve sjednocené na společné lásce a pravdě Božího slova.

Zasazujeme se za Českou republiku, Slovensko, svět i Izrael.

Chceme splnit každou vizi, kterou nám Bůh dá na srdce a chceme naplnit Jeho plán.

Snažíme se vytvořit dobrý tým, který bude pomocí pro ostatní. Vítáme nové lidi s touhou každému dát prostor pro jeho vlastní kreativitu ve službě Bohu.

Naše vize od roku 2021 je mnohem více o posledních časech a posílení církve, než byla v rozpětí let 2015 – 2020, kdy jsme působili evangelizačně v širokém měřítku s co největším zásahem. V tomto pokračujeme stále, ale od roku 2021 jsme sjednoceni i jako církev a působíme jako záchranný ostrov pro ty, kdo v těžkosti těchto časů potřebují přátele.

Mezi největší sousta naší služby patří – evangelizace v romských osadách na Slovensku, modliby za nemocné v Polsku, vydatná evangelizace měst v Čechách, evangelizace v Izraeli, vybavení evangelistů do své vlastní služby, virtuální evangelizace po celém světě, domov pro křesťany, kteří se cítí osamoceni.

Mezi nejsilnější osobnosti naší služby (mnoho jich již odešlo do svých vlastních služeb Pánu Ježíši Kristu) patří:
A náleží jim velký dík za službu Pánu
Karel Bárta – evangelizace, následná péče
Radim Šťastný – evangelizace
Martina Halbichová – evangelizace
Honza Fleischmann – modlitební tým
Gábina Kotulková – modlitební tým
Adam Čižmář – modlitby, evangelizace
AYA Svobodova – organizace, výjezdy, pomoc ostatním organizacím, Izrael
Aleš Aron Starka – pomoc s organizací, Teen Challenge
Petra Kovaříková – pomoc
Roman Kovařík – pomoc
Jiří Suchánek – pomoc
Jana Báčová – modlitby
René Malík – následná péče
Jan Káňa – evangelizace, následná péče
Petra Dopitová – evangelizace
Věrka Morcinková – PL