O Nás

JESUSFORYOU založila v roce 2015 Alena Svobodová (AYA) jako evangelizační skupinu s působností v Čechách a na Slovensku, s občasnými výjezdy do zahraničí. Hlavním důvodem založení bylo zázemí pro evangelisty těchto dvou zemí.

Od roku 2015 do 2021 se tato evangelizační skupina zabývala rozličnými evangelizacemi. Zasahovala města v rámci pouliční evangelizace, pomáhala různým skupinám lidi v rozdílných životních podmínkách. Pomáhala chudým, nemocným, vězňům, cizincům a dalším. S hlavním zaměřením na Česko, Slovensko a Polsko. Skrze roky byla hlavním zaměřením pouliční evangelizace.
V této skupině evangelisté získávali zkušenosti a měli zázemí. Spousta z nich začala svojí vlastní činnost, nebo postoupila do jiných činností (dalších oblastí, jiných míst, jiných služebností, atp.)
V rámci činnosti JESUSFORYOU se uskutečnily i zahraniční výjezdy v užší skupině.

Od roku 2022 se naše činnost v Čechách a na Slovensku proměňuje podle vize „jednoho srdce“. JESUSFORYOU je od té doby informačním portálem pro podporu českých a slovenských evangelistů a vzájemné spolupráce mezi nimi.

Vize „jednoho srdce“, vize jednoty a spolupráce
Chceme být sjednoceni na Kristu jako služebníci Boží, kteří celým srdcem milují Pána a jsou jedno spolu navzájem.
Nesnažíme se vytvořit jedno neutrální náboženství nebo širokou jednotu všech služebníků, ale v rámci společné služby, všichni zaměřeni na Krista, se respektovat navzájem a ještě lépe se podporovat.
Sjednoceni na Kristu skrze naší odevzdanou službu Bohu zaměřeni na Něj smíme jít vedle sebe ve vzájemné pomoci odpouštět rozdíly mezi námi. Nejedná se o sjednocení ekumenické, ale sjednocení na srdci. Hluboká láska ke Kristu nás sjednocuje s dalšími, kteří hluboce milují Krista. Patří sem i schopnost pozvednout bratra, který padá. A v lásce je široká tolerance. Nesmí být však dovoleno přiklonění se k modlám a nenávist vůči bratrům. Pouze zaměření na Krista nás učí té správné cestě.

Kéž spadnou hranice nepřátelství mezi křesťany.

Láska se pokořuje.
Milovat znamená být i zraňován, je nutné počítat s tím, pokud jsme bratry.
Pokoření i rány biče na našich zádech nás posouvají blíž k Pánu, dál na cestě za Ním.

Umenšení sebe v prospěch druhých
Konec pýchy
„Umývání nohou“
Překračování zranění
Staré vzpomínky ať jsou utopeny v lásce
Jednota s Kristem
Ježíš odpustil svým nepřátelům, přimlouval se za ně u Otce. Postoj, kterému nás učí svým výrokem: „Odpusť jim, vždyť nevědí, co činí.“.


Evangelizace na území České republiky budou podporovány tak, že evangelisté, kteří evangelizace pořádají, nás mohou o své akci informovat a my tuto informaci zveřejníme.

Veřejná místnost Zoomu funguje tak, že se zde evangelisté mohou scházet, aby se se všemi účastníky domluvili na průběhu jejich akce (podle toho, jak si místnost zarezervují).

Místnost Zoom slouží k možnosti služebníků zdarma použít tento prostor k:
a) setkávání evangelistů pro domluvu ohledně evangelizací
b) službě slovem ve virtuálním světě
c) pravidelným skupinkám, následné péči, mostu mezi světem a církví

Za průběh evangelizace má zodpovědnost pořadatel, ne my. Zveřejňujeme pouze akce, které jsou v souladu s vizí výše.
Stejně tak za setkání na Zoomu má zodpovědnost vedoucí osoba. Průběh setkání nekontrolujeme – kontrolujeme pouze název, který bude zveřejněn na webu.
Nahrávky z přednášek mohou být zveřejněny na YouTube kanálu JESUSFORYOU (ty už podléhají korektuře, zda splňují podmínky vize výše)

Spolupráce s církvemi a organizacemi probíhá na bázi společné služby v domovském městě církve, posílání nově uvěřených v Ježíše Krista k nim podle svobodné vůle jedince a v pokojném vztahu s nimi.