JESUSFORYOU

Informace o Ježíši Kristu

ŽIJ!

Bouře vyjadřující Boží hněv. Bouře jako součást Boží síly. Izajáš 28:2 Hle, Panovníkův silný...
Miluji tě Přišel jsi nečekaně, netuším, co to způsobilo. Vzal jsi mě blíž do...
Jak krásný je shromážděný Boží lid Zatímco celý svět běží za svými cíli, Boží...
Židé říkají, že pokud si někdo myslí, že Boha poznal, ještě Ho vůbec nepoznal....
Byla královna Ester ve své podstatě vznešenou? Byla ta mladá dívka, sirotek, srdcem královnou?...
V prvotním záměru Božím podle Bible nebylo stavět si chrám, Bůh pouze toužil být...

Jak začít, pomoc v osobním růstu a posílení na cestě za Bohem ⇒ karta Online Setkání