JESUSFORYOU

Informace o Ježíši Kristu

15.1.23 Nadpřirozené jednání

Boží přízeň přináší Boží požehnání.
Boží požehnání zaručuje nadpřirozené jednání na cestě životem.
Pokud Bůh chce člověka někam dovést, dělá to přirozeně nadpřirozeně. Věci se odvíjejí jako na pásku, jedna za druhou pracují v prospěch člověka.

V nadpřirozeném jednání je zjevná Boží přízeň. Je doprovázeno pokojem. Život je nádherný svou plností a cesta svým cílem.

Kudy je nutné projít, tam se projevuje Boží moc.
Balvany se rozestupují, abychom prošli. Stromy se sklání abychom byli zastíněni. Světlo svítí, abychom ve tmě neklopýtli.

Bůh o nás ví.

Když Boží jednání v našem životě zažíváme, nikdy jej nezapomínáme.