JESUSFORYOU

Ježíš prochází celou zemí, aby tě našel a zachránil.

Předstoupit před Boha

Ježíš přichází jako Boží Syn, aby nám ukázal možnou intimitu vztahu s Otcem.

To, jakým způsobem Ježíš prezentuje Otce, nám ukazuje jak můžeme přistupovat k Bohu.
Dozvídáme se v Janovi 17, že je to přímo Jeho touhou, abychom Mu byli blízko tak jako Ježíš.
Ježíš milovat Otce nepopsatelně moc, jak si nikdo z nás neumí představit.
Jediný koho ve svém životě měl, byl Otec, nikoho jiného nevyhledával
a nečerpal od nikoho. On byl pro Něj vším.

Z jevu roztržení chrámové opony je zřejmé, že máme přímý přístup do Nejsvětější Svatyně, místa Boží svatosti.

Spatřit Boha z blízkosti mohli jen ti, kdo vstoupili za oponu chrámu.
Nyní je ale opona roztržená tím, co pro nás udělal Ježíš. (Mat. 27:51)
Co to pro nás znamená? Výzvu poznat Otce blíž.

Stejně jako u marnotratného syna Otec nehledí na naše poklesky, ale na to, že se k Němu vracíme, postoj Otce ukazuje lásku k synovi.

V klíčovém pochopení vlastní identity v Bohu nalézáme Boží lásku k nám, jakožto ztracenému synovi. (Též i k tomu doma, který je zahrnut láskou Otce stále.)
Je klíčové znát svoji hodnotu syna. A je klíčové jako syn znát Otce. (Lukáš 15:11)

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookies nutných k správné funkčnosti webu, analytických, které zjišťují návštěvnost, a souborů cookies třetích stran (Stránky obsahují doplňky jiných webů, které mohou mít své specifické cookies, které se vás používáním našeho webu týkají. Tyto cookies naleznete na jejich stránkách).
Přijmout
Odmítnout