JESUSFORYOU

Ježíš prochází celou zemí, aby tě našel a zachránil.

Boží srdce nezarmucuj

Bůh, projevující se vanutím svého Ducha, může být zarmoucen.
Říká se, že Ducha svatého můžeme uhasit, zarmoutit, vyplašit onu holubici na našem rameni.

A říká se, že princip návratu k Bohu byl stvořen dříve než svět.
To v případě, když člověk podlehne tělesným svodům. Když ztratí dobré jméno důsledkem úpadku, ostudy, duševní újmy a pádu.

Zasloužilý lidský čin se stává hrdinským činem jedině díky Boží přízni a smělosti člověka, která znamená risk vlastního pádu.
To Bůh sám dává vítězství, když my sami v pokoře jednáme směle.
Pokud jsme pro Boha ochotni ztratit vše a jednáme tak, nelogicky získáváme.

Mnohdy Bůh nechce mnoho slov okázalé chvály, ale raději pár těch, kdo mu věří.

Boží srdce může být zarmouceno povrchní chválou, namísto toho touží po hlubokém uvědomění člověka.

Dotazy, osobní řešení a individuální rady na aya@jesusforyou.net

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookies nutných k správné funkčnosti webu, analytických, které zjišťují návštěvnost, a souborů cookies třetích stran (Stránky obsahují doplňky jiných webů, které mohou mít své specifické cookies, které se vás používáním našeho webu týkají. Tyto cookies naleznete na jejich stránkách).
Přijmout
Odmítnout