JESUSFORYOU

Ježíš prochází celou zemí, aby tě našel a zachránil.

Izajáš 51 – Boží vláda a spravedlnost

Poslouchejte mě, kdo pátráte po spravedlnosti, kdo hledáte Jahva. Pohleďte na skálu, z níž jste byli vytesáni, a na jámu, z níž jste byli vytaženi.

Pohleďte na svého otce Abraháma a na Sáru, která vás porodila. Byl sám, když jsem ho povolal, ale požehnal jsem mu a rozmnožil ho.
Ano, Jahve má slitování se Sionem, má slitování se všemi jeho troskami; z jeho pouště udělá Eden a z jeho stepi Jahvovu zahradu; bude tam radost a veselí, díkůvzdání a zazní tam hudba.
Dobře mě poslouchej, lide můj, můj národe, nastav mi ucho. Vždyť ode mne vyjde zákon a své právo udělám světlem národů.

Náhle se přibližuje má spravedlnost, objevuje se má spása, má paže potrestá národy. Ostrovy ve mne vloží svou naději a budou počítat s mou paží.
Pozdvihněte oči k nebi, pohleďte dolů k zemi; ano, nebesa se rozplynou jako dým, země bude jako opotřebovaný šat a její obyvatelé umřou jako červi.
Ale má spása bude věčná a má spravedlnost zůstane netknutá.
Poslouchejte mě, kdo znáte spravedlnost, lide, jenž si do srdce vkládáš můj zákon.

Nebojte se urážek od lidí, nedejte se děsit jejich tupením.
Vždyť mol je sežere jako šat a červi je pohltí jako vlnu. Ale věčně potrvá má spravedlnost a má spása z pokolení do pokolení.

Izajáš 51

Dotazy, osobní řešení a individuální rady na aya@jesusforyou.net

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookies nutných k správné funkčnosti webu, analytických, které zjišťují návštěvnost, a souborů cookies třetích stran (Stránky obsahují doplňky jiných webů, které mohou mít své specifické cookies, které se vás používáním našeho webu týkají. Tyto cookies naleznete na jejich stránkách).
Přijmout
Odmítnout