JESUSFORYOU

Ježíš prochází celou zemí, aby tě našel a zachránil.

Jakou hodnotu mají peníze

Nalezl v Chrámě prodavače dobytka, ovcí a holubic i směnárníky, kteří tam seděli.
Udělal si bič z provazů a všechny je vyhnal z Chrámu i s ovcemi a dobytkem; směnárníkům rozházel mince
a zpřevracel jim stoly a prodavačům holubic řekl:

„Odneste to odtud.
Nedělejte z domu mého Otce tržnici.“

Jan 2:14-16

Ačkoliv bez peněz „nelze žít“, jak říká člověk, který je na peníze orientován, peníze nejsou zdrojem života. Naopak v určité míře „život“ berou.

Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv?

Mat 6:25

Existuje míra života, které nelze dosáhnout jako magnát, ale pouze jako chuďas. Její příčka je tak vysoká, že lze říci, že peníze jsou překážkou pro prožití života naplno. Nejde tu o stav kasy, ale o vnitřní vědomí člověka, kterému ta kasa přetéká. Jako by se s hladinou peněz plnila i hladina starostí a obav, které brání žít život lehce a v radosti.

Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům: buď bude nenávidět jednoho a milovat druhého,
nebo se přimkne k jednomu a pohrdne druhým. Nemůžete sloužit Bohu i penězům.

Mat 6:24

Kdo miluje peníze, peněz se nenasytí, kdo miluje hojnost, nemá nikdy dosti. Také to je pomíjivost.

Kaz 5:9

V takové situaci je nejlepší zúročení rozdat peníze chudým. Tak počítáme s duchovními zákony a Bohem, který o nás ví, nespoléháme se na své peníze, ale na Boha.

Pouštěj svůj chléb po vodě*, po mnoha dnech se s ním shledáš.

Kaz 11:1

*nesobecké dávání bez naděje na odměnu, které plodí vlastní plnost života

Dotazy, osobní řešení a individuální rady na aya@jesusforyou.net

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookies nutných k správné funkčnosti webu, analytických, které zjišťují návštěvnost, a souborů cookies třetích stran (Stránky obsahují doplňky jiných webů, které mohou mít své specifické cookies, které se vás používáním našeho webu týkají. Tyto cookies naleznete na jejich stránkách).
Přijmout
Odmítnout